Výuka informatiky a výpočetní techniky na GVH Louny probíhá v dělených třídách. Na škole jsou k dispozici dvě vybavené počítačové učebny s 15 pracovními místy, které je možné rozšířit o pracovní místo vyučujícího.

Vyučující a studenti mají v obou učebnách k dispozici projektor nezbytný pro výuku informatiky, počítače v jedntolivých učebnách jsou propojeny do počítačové sítě pro snadnější sdílení souborů a studentských prací.

Předmětová komise: Mgr. M. Šepsová, Mgr. J. Studnička, Mgr. D. Zrůst, Mgr. I. Slachová

Autor: Mgr. Miloslava Šepsová

Datum poslední aktualizace: